Kontakt

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Centrum Bankowo Finansowe - wejście “C”

kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł
kapitał wpłacony: 5.286.215.000,00 zł
KRS: 0000037957
NIP: 526-030-02-04